Prisaviseringar februari 2023

Till våra kunder, Markaryd 2022-12-28

Avisering om prisjusteringar Februari 2023

Vår målsättning är alltid att ge våra kunder bästa möjliga pris och skapa förutsättningar för framgångsrika affärer tillsammans med er, men även att kontinuerligt förbättra produktutbudet samt att utveckla nya lösningar för att skapa kostnadssänkningar.

Vi har under 2022 haft flera onormala påverkansfaktorer i och med kriget i Ukraina i kombination med rester av den globala pandemin, kraftigt ökade transportkostnader, komponent- och materialbrist, ökad efterfrågan och därigenom en fortsatt prisuppgång. Vi kan fortsatt konstatera att världsmarknadsläget för produkt- och materialförsörjning är svårbedömd och komplicerad samtidigt som inflation, räntor och energipriser nu sätter hård press på marknaden.

Normalt har vi arbetat efter att prisavisera vid två tillfällen per år, februari och september, men för närvarande har hela branschen en utmaning i att hantera fasta datum varför vi kommer fortsätta justera löpande där det är påkallat istället för generella ökningar som kan vara felaktiga. Alla kunder och artiklar som berörs kommer hanteras var för sig för att vi skall hamna så rätt som möjligt.

Vi kommer fortsätta att med högsta energi leva efter vår affärsmodell med välfyllda lokala lager nära våra kunder. Inte minst genom vår Lagerservice där vi tillsammans med våra kunder jobbar för att upprätthålla produktionslager ute i era verksamheter, men också genom en välfylld butik.

Vårens produktions och leverantörsaviseringar ligger för närvarande i ett spann från 5% upp till 13% och grundar sig till största del på tre faktorer:
1) Energipriser för både tillverkning och frakter ökar kraftigt
2) Valuta och inflation driver priser uppåt
3) Fortsatt påverkan av krig och pandemi

Som ett led i detta tvingas även Markaryds Järn inför 2023 justera priserna.

Den totala viktade prisjusteringen till marknaden bedöms till runt 6-7% men med stora variationer inom olika produktslag. På stålbaserade produkter (även infästning) är osäkerheten fortsatt stor och kan både komma att höjas ytterligare eller sänkas flera gånger beroende på råvaru- och efterfrågeläget och därför gäller flytande prissättning på Infästning och Stål.

Om Du har frågor eller vill ha ytterligare information är Du välkommen att kontakta Din säljare eller ansvarige på Markaryds Järn.

 

Med vänlig hälsning
Christoffer Lindqvist, VD
Markaryds Järn Ab
0433-712 95
christoffer@markarydsjarn.se

Nyheter

Visa fler
Stäng