Prisavisering per 1:e september 2021

Avisering om prisjusteringar per 1:e september 2021

Vår målsättning är alltid att ge våra kunder bästa möjliga pris och skapa förutsättningar för framgångsrika affärer tillsammans med er, men även att kontinuerligt förbättra produktutbudet samt att utveckla nya lösningar för att skapa kostnadssänkningar.

Vi har under första halvan av 2021 haft en mycket ovanlig situation med fortsatt påverkan av den globala pandemin, kraftigt ökade transportkostnader, komponent- och materialbrist, ökad efterfrågan och därigenom en kraftig prisuppgång. Vi kan konstatera att världsmarknadsläget för produkt- och materialförsörjning snabbt har blivit svårare och mer utmanande än vad någon kunnat förutse.

Trots detta fortsätter vi med högsta energi att leva efter vår affärsmodell med välfyllda lokala lager nära våra kunder. Inte minst genom vår Lagerservice där vi tillsammans med våra kunder jobbar för att upprätthålla produktionslager ute i era verksamheter, men också genom en välfylld butik.

Höjningen som för närvarande ligger på mellan 2% upp till 25% på vissa varugrupper grundar sig på tre vitala faktorer:

1) Råvaru- och komponentpriser är kraftigt upp under 2021 och fortsätter uppåt.

2) Kapacitetsbrist på transporter driver anskaffningspriser som mer än dubblerats

3) Kraftigt ökad efterfrågan leder till längre leveranstider och osäkrare leveransprognoser.

Som ett led i detta tvingas även Markaryds Järn inför hösten 2021 justera priserna.

Den totala prisjusteringen till marknaden bedöms till runt 5-9% men med stora variationer inom olika produktslag. På stålbaserade produkter (även infästning) är osäkerheten fortsatt stor och kan komma att höjas ytterligare.

De nya priserna kommer börja gälla från 2021-09-01.

Om Du har frågor eller vill ha ytterligare information är Du välkommen att kontakta Din säljare eller ansvarige på Markaryds Järn.

Med vänlig hälsning

Christoffer Lindqvist
VD
Markaryds Järn AB
0433-712-90

Nyheter

Visa fler
Stäng