Rapportera missförhållanden

Vår värdegrund är att vara långsiktiga, passionerade, kompetenta och värdeskapande i våra relationer mellan medarbetare, kunder och samarbetspartners. Skulle det förekomma missförhållanden i vår verksamhet är det vårt ansvar att det noga utreds och att nödvändiga åtgärder vidtas.

Via nedan länk kan du rapportera såväl kännedom som misstanke om missförhållanden som uppstått eller högst sannolikt kommer att uppstå i vår verksamhet. Syftet är bland annat att upptäcka allvarliga missförhållanden och oegentligheter såsom korruption, jäv eller mutor, det vill säga aktiviteter som är olagliga eller oetiska. Visselblåsarlagstiftningen innebär ett stärkt skydd för den som rapporterar om missförhållanden. Kanalen ska endast användas för missförhållanden i arbetsrelaterade sammanhang och endast om du har skälig anledning att anta att informationen om missförhållandena är sann. Visselblåsarfunktionen ska inte användas för att anmäla mindre förseelser eller för att framföra klagomål.

Klicka här för att rapportera ditt visselblåsarärende.

Som visselblåsare kan du välja mellan att göra muntlig eller skriftlig rapportering och om du önskar vara anonym. Vi använder en extern partner som möjliggör att du efter rapporterat ärende får uppgifter där du kan följa ärendets status samt kan kommunicera kring ärendet - helt anonymt. 

Stäng