PRISAVISERING PER 1:E FEBRUARI 2022

Avisering om prisjusteringar per 1:e februari 2022

Vår målsättning är alltid att ge våra kunder bästa möjliga pris och skapa förutsättningar för framgångsrika affärer tillsammans med er, men även att kontinuerligt förbättra produktutbudet samt att utveckla nya lösningar för att skapa kostnadssänkningar.


Vi har under hela 2021 haft en utmanande situation med fortsatt påverkan av den globala pandemin, kraftigt ökade transportkostnader, komponent- och materialbrist, ökad efterfrågan och därigenom en kraftig prisuppgång. Vi kan fortsatt konstatera att världsmarknadsläget för produkt- och materialförsörjning är komplicerad och driver prisbilden uppåt i princip samtliga materialslag.


Vi kommer fortsätta att med högsta energi leva efter vår affärsmodell med välfyllda lokala lager nära våra kunder. Inte minst genom vår Lagerservice där vi tillsammans med våra kunder jobbar för att upprätthålla produktionslager ute i era verksamheter, men också genom en välfylld butik. Vi har inför starten av 2022 mer fyllda lager än någonsin historiskt samtidigt som förbrukningstakten har ökat.


Aviseringar på kommande höjning ligger för närvarande i ett spann från 3% upp till 13% och grundar sig framförallt på tre faktorer:
1) Råvaru- och komponentpriser fortsätter uppåt.
2) Kapacitetsbrist och containerfrakter fortsätter ligga på en hög nivå
3) Fortsatt hög efterfrågan leder till längre leveranstider och osäkrare leveransprognoser.


Som ett led i detta tvingas även Markaryds Järn inför våren 2022 justera priserna.


Den totala viktade prisjusteringen till marknaden bedöms till runt 6-8 % men med stora variationer inom olika produktslag. På stålbaserade produkter (även infästning) är osäkerheten fortsatt stor och kan både komma att höjas ytterligare eller sänkas beroende på råvaru- och efterfrågeläget.


De nya priserna kommer börja gälla från 2022-02-01.


Om Du har frågor eller vill ha ytterligare information är Du välkommen att kontakta Din säljare eller ansvarige på Markaryds Järn.

 

Med vänlig hälsning
Christoffer Lindqvist
Vd
Markaryds Järn Ab
0433-712 90

Nyheter

Visa fler
Stäng