Ägarbreddning inom Sohlbergsgruppen

Sohlbergsgruppen som idag består av Sohlbergs i Ljungby, Sohlbergs i Jönköping, Markaryds Järn samt Stål & Verktyg i Växjö breddar nu ägarbilden och tar in nya delägare.

 

År 1879 grundades vad som idag är Ljungbys äldsta företag, AB Oskar Sohlberg. Sedan 1987 har bolaget ägts av Görgen Björknert och Dan Lindqvist med en tydlig och långsiktig strategi att finnas nära kunden med branschkunniga medarbetare och rejäl lagerhållning. Längs vägen har Dan och Görgen varit med och utvecklat Sohlbergs till en koncern som idag består av Sohlbergs i Ljungby, Sohlbergs i Jönköping, Markaryds Järn samt Stål & Verktyg i Växjö. Bolagen omsätter ca 250 Mkr med stabil lönsamhet och sysselsätter 90 medarbetare.

Vår affärsidé grundar sig på att finnas nära kunden, med sortiment för att passa den lokala marknaden. Vi är de lokala bolagen som med rejäl lagerhållning, gedigen kompetens och passionerade medarbetare bygger långsiktiga relationer med regionens industri, bygg och yrkesfolk. Den affärsnytta som detta skapar för våra kunder ger oss en unik position på marknaden. Vi bedömer att denna nytta kommer att vara ännu värdefullare för våra kunder i framtiden.

Våra verksamheter fokuserar på kundnyttan före vår egen balansräkning, detta låter sig göras med generösa lager i en entreprenörsdriven verksamhet. Det lokalt långsiktiga ägande har legat till grund för vår verksamhet och vi är övertygade om att vi skapar mest kundnytta och bäst förutsättningar för personal med ett lokalt ägande.

Det är med stor tillfredsställelse vi nu kan se att både Christoffer Lindqvist och Henrik Löfberg går in som delägare i en strategisk ägarbreddning av Sohlbergsgruppen med sikte på framtiden. Båda har en rejäl erfarenhet, nu som VD för Markaryds Järn respektive Stål & Verktyg i Växjö sedan ett antal år.

Görgen Björknert tar nu över som VD för Sohlbergs i Ljungby, Dan Lindqvist kommer att fokusera på rollen som arbetande styrelseordförande då vi har många spännande framtidssatsningar framför oss.

Det stora förtroende vi känner ifrån de finaste företagen i Småland, alltifrån enmansföretag till marknadsledare i världen, fyller oss med energi att ligga framkant och bidraga till våra kunders konkurrenskraft. Vår Lagerservice är uppskattade exempel på detta, senaste tillskottet på detta är våra Automatservices om ger stora besparingar direkt efter installation. Vi har många nöjda referenser.

-  Lokal tillgång till de breda och djupa sortiment vi lagerhåller i kombination med mycket kunniga medarbetare ger dagligen bevis för att eliminera kostsamma driftstörningar hos våra kunder, säger Dan Lindqvist. Att som kund ha tillgång till ett rejält sortiment lokalt blir en väldigt stor skillnad gentemot en eller flera dagars leveranstid! Inte minst vid akuta behov!

Tillsammans skapar vi framtid!

Christoffer Lindqvist, Henrik Löfberg, Görgen Björknert, Dan Lindqvist

Stäng