Enkel och bekymmersfri lagerhållning

Vår LagerService är ett system för lagerhållning hos kund.
Vi tar totalansvar för skötseln och driften av ett för dig anpassat lager/förråd på industrin, på byggarbetsplatsen eller på underhållsverkstaden.

Tjänsten ger dig garanterad till- gång till nödvändiga förnödenheter och viktiga produkter. Du får ökad kontroll över inköp, hjälp att hålla nere lagervärdet och du frigör viktiga resurser vilket sammantaget innebär bättre ekonomi.

Fördelar med lagerservice

Många välkända varumärken

 • Kvalitetsprodukter från ledande producenter i världen
 • Innovativa produkter för hög produktivitet
 • Större valmöjlighet, det bästa från de bästa Bättre ekonomi.

Anpassat sortiment per kund

 • Lägre lagervärde
 • Rätt produkter för resp. bransch och kund
 • Bättre ekonomi

Färre antal fakturor

 • Mer tid till kärnverksamheten
 • Sparad administrativ tid
 • Bättre ekonomi

Personliga besök och hjälp med beställningsrutiner

 • Mer tid till kärnverksamheten
 • Bättre ekonomi

Strukturerade beställningar, mindre panikinköp

 • Mer tid till kärnverksamhet
 • Bättre ekonomi

Tydligt uppmärkta lagerplatser för varje produkt

 • Ordning och reda
 • Lättare och snabbare att hitta produkterna
 • Bättre ekonomi

Min och max lager på varje produkt bestäms tillsammans med kund

 • Lägre lagervärde och minskat svinn
 • Full kontroll för kunderna
 • Bättre ekonomi

Vi diskutera vilka behov som finns för er verksamhet och för ert bolag. Med detta som underlag gör vi en kalkyl som visar hur mycket pengar ni kan spara. Vi ger sedan förslag på en lösning helt anpassad till era specifika behov.

Bestämmer ni er för att testa fastställer vi tillsammans med er en nivå för ett min- och maxläge. Det handlar om att hitta en för er optimal nivå som gör att ni inte riskerar att få slut på något men samtidigt inte har för mycket i lager. Har ni kvar gammalt förbrukningsmaterial används detta först.

I samråd med er bestämmer vi exakt hur det ska se ut på plats, om det t.ex. ska finnas låsbara utrymmen för förvaring av artiklar som ni vill hålla nere åtgången på. Vid behov kan vi vara behjälpliga att ta fram lämplig inredning.

Hur täta besöksintervaller behöver ni? Under besöken kommer vi att ha en muntlig kontakt där vi snabbt går igenom framtida behov och anpassar sortimentet efter detta. Vi städar också upp bland artiklarna och fyller på enligt överenskommelse. Detta gör vi givetvis utan extra kostnad.

© Markaryds Järn 2019